Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

  W związku z przekroczeniem azotanów w próbkach wody z Wodociągu Skieblewo (wynik: 51,5±4,0 mg/l , winno być 50 mg/l) Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina o obowiązującym programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

 

Załączniki: