Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

SKM C224e150928120301 page 002

SKM C224e150928120301 page 003