Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Ocena sanitarna wody w Wodociągu Lipsk z dn. 05.07..2022 r.

ocena KW wod. Lipsk gr. A VI 2022 page 001