Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Ocena sanitarna wody w Wodociągu Skieblewo z dn. 24.06.2022 r.

Ocena KW wod. Skieblewo poprawa jakości wody 1 1 page 001Ocena KW wod. Skieblewo poprawa jakości wody 1 1 page 002