Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

dotyczący zaleceń w przypadku wykrycia bakterii grupy coli w wodzie

komunikat1

komunikat2