Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Ocena sanitarna wody w zakresie zbadanych substancji promieniotwórczych z wodociągów Krasne, Lipsk i Skieblewo

SKM C224e15060208210 page 001

SKM C224e15060208210 page 002

SKM C224e15060208210 page 003