Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr BI.RZT.70.101.2021. z dnia 12 kwietnia 2021 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Lipsk od 08.05.2021 r. będzie obowiązywała nowa cena wody i ścieków