Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA I GMINY LIPSK ZA 2021 ROK

GM. LIPSK OCENA OBSZAROWA WPS 2021 page 001

GM. LIPSK OCENA OBSZAROWA WPS 2021 page 002

GM. LIPSK OCENA OBSZAROWA WPS 2021 page 003