Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Informacja w sprawie kwestii dotyczących usuwania awarii na przyłączach wodociągowych

SKM C224e15021709120 page 001

SKM C224e15021709120 page 002