KOMUNIKAT dotyczący przywrócenia przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego miejscowości Skieblewo, Żabickie, Kol. Lipsk, Kurianka, Dulkowszczyzna, Jaczniki, Rakowicze, Lichosielce, Kopczany, Bartniki, Starożyńce, Bohatery Stare i Nowe, Wołkusz, Lubinowo, Rogożyn Stary i Nowy, Rogożynek, przepompownia Rakowicze gmina Lipsk

dotyczący zaleceń w przypadku wykrycia bakterii grupy coli w wodzie

Ocena sanitarna wody z Wodociągu Lipsk i Wodociągu Krasne

Ocena sanitarna wody w zakresie zbadanych substancji promieniotwórczych z wodociągów Krasne, Lipsk i Skieblewo

Ocena sanitarna wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. z Wodociągu Skieblewo

Zrzut ekranu 2022 04 14 085557